Hỏi:
CMCtest1

Ðáp:
CMCtest1

Hỏi:
CMCtest

Ðáp:
CMCtest

Hỏi:
Hỏi: Trong trường hợp nào thì em bị hạ hạng bằng tốt nghiệp?

Ðáp:

Hạng tốt nghiệp đại học của những sinh viên có kết quả học tập toàn khoá loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

   - Có thời gian  học tập vượt quá thời gian quy định cho toàn khoá học; Cụ thể ở đây là 6 năm

   - Có khối lượng của các học phần phải thi lại (học phần thi lần thứ nhất <5 điểm) vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ theo quy định cho toàn chương trình đào tạo của chuyên ngành;

   - Đã bị kỷ luật trong thời gian học từ mức cảnh cáo ở cấp Trường trở lên.


Hỏi:
Hỏi: Hệ Chính quy: Nếu em học nhiều hơn hai học phần trong tổ hợp lựa chọn một trong nhiều học phần thì em sẽ được tính điểm như thế nào?

Ðáp:
Sinh viên được tính điểm 1 học phần cao nhất vào điểm trung bình chung cuối khóa và trên bảng điểm chỉ thể hiện 01 học phần này.
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 2

Lượt truy cập: 74096