Phòng Quản lý Sinh Viên

Phòng Quản lý Sinh Viên - Phòng 110- Tầng 1 Nhà 7

Phòng Quản lý Đào tạo (tầng 1, nhà 10)

Tiếp sinh viên: 14-16 giờ hàng ngày

Khoa Đại học Tại chức (Tầng 01 - Nhà 05)

Số tay sinh viên

SV xem số tay sv trong mục TB Quy định, Quy chế

ỨNG DỤNG CHO HĐH Android

DÀNH cho ĐiỆN thoẠI, mÁY tÍNH bẢNG chẠY hỆ ĐiỀU hÀNH Android http://www.daotao.neu.edu.vn/Upload/IUbeta.rar

Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Từ ngày 24/4/2012, bạn có nhận thấy mạng QLĐT hoạt động nhanh hơn ?Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

NCS

Quy chế và Quy định về Đào tạo trình độ tiến sĩ (16/09/2015)
...

1. Quy chế Đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

2. Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

3. Quy định Đào tạo trình độ tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ban hành theo Quyết định số 1176/QĐ-ĐHKTQD ngày 14/05/2013 và được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 1749/QĐ-ĐHKTQD ngày 08/09/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

4. Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án 911 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ban hành theo Quyết định số 3202/QĐ-ĐHKTQD ngày 15/11/2013 của Hiệu trưởng.

Một số phần đáng lưu ý trong Quy định về Đào tạo trình độ tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân:

a. Chương trình đào tạo và thời gian thực hiện: xem Điều 15+16 (tr.11-13) bản Quy định
b. Quy trình đăng ký đề tài: xem Điều 14 (tr.11) bản Quy định
c. Tiêu chuẩn và định mức hướng dẫn NCS của người hướng dẫn: xem Điều 19 (tr.17-19) bản Quy định
d. Thay đổi đề tài hoặc người hướng dẫn: xem Điều 17 (tr.13-14) bản Quy định
e. Trách nhiệm của NCS trong quá trình đào tạo: xem Điều 20 (tr.19) bản Quy định
f. Yêu cầu về luận án tiến sĩ: xem Điều 24 (tr.23-24) bản Quy định
g. Gia hạn - Dừng đào tạo - Tiếp nhận trở lại: xem Điều 17 (tr.15-16) bản Quy định
h. Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở: xem Điều 25 (tr.25-28) bản Quy định
i. Phản biện độc lập: xem xem Điều 26 (tr.28-30) bản Quy định
j. Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường (chính thức): xem Điều 27 (tr.30-33) bản Quy định
k. Thẩm định luận án: xem Điều 29+30 (tr.35-37) bản Quy định
l. Cấp bằng tiến sĩ: xem Điều 31 (tr.37) bản Quy định
m. Danh mục Tạp chí dành cho NCS đăng bài (update 2016): xem file đính kèm.

Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 1

Lượt truy cập: 18614