Lịch tiếp sinh viên hệ Chính quy

14-16h30 hàng ngày - Phòng QLĐT - tầng 1 - nhà 10 *** Địa chỉ truy cập trang QLĐT cũ (dành cho K53 trở về trước): https://qldt.neu.edu.vn/CMCSoft.IU.Web.Info1

Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

ĐH Văn bằng 2 - VLVH

THÔNG BÁO hoÃN môt sô lop hoc khoa 56 - HK 1/2014-2015 (13/09/2014)
GV, SV xem chi tiet trong thong bao

Căn cứ vào Thông báo số 1011/TB-ĐHKTQD ngày 03/09/2014 về việc xét tuyển nguyện vọng 2 vào Trường Đại học Kinh tế quốc dân, hệ chính quy năm 2014 (khóa 56).

Nhà trường thông báo hoãn một lớp học phần để giảng dạy cho sinh viên được xét tuyển bổ sung (xét NV2). Các lớp học phần  này thay đổi ngày học bắt đầu từ 15/09/2014 thành 29/09/2014, tiết học, ngày học, giảng đường học không thay đổi.

Danh sách các học phần học từ 29/9/2014 như sau:

Hóa học đại cương(114)_2
Vật lý đại cương 1(114)_2
Công tác quốc phòng an ninh(114)_13
Công tác quốc phòng an ninh(114)_17
Quân sự chung(114)_2
Quân sự chung(114)_24
Quân sự chung(114)_25
Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK(114)_30
Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK(114)_35
Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK(114)_36
Đường lối quân sự của Đảng cộng sản Việt Nam(114)_13
Đường lối quân sự của Đảng cộng sản Việt Nam(114)_17
Giáo dục thể chất 1(114)_15
Giáo dục thể chất 1(114)_19
Giáo dục thể chất 1(114)_66
Giáo dục thể chất 1(114)_71
Giáo dục thể chất 1(114)_72
Kinh tế vi mô 1(114)_14
Kinh tế vĩ mô 1(114)_2
Kinh tế vĩ mô 1(114)_20
Kinh tế vĩ mô 1(114)_24
Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK(114)_22
Giáo dục thể chất 1(114)_58
Kinh tế vĩ mô 1(114)_11
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1(114)_43
Quân sự chung(114)_11
Tin học đại cương(114)_22
Toán cho các nhà kinh tế 1(114)_43
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1(114)_15
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1(114)_25
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1(114)_28
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1(114)_37
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1(114)_37
Pháp luật đại cương(114)_13
Tin học đại cương(114)_30
Tin học đại cương(114)_35
Tin học đại cương(114)_36
Đại số(114)_1
Giải tích 1(114)_2
Giải tích 1(114)_4
Toán cho các nhà kinh tế 1(114)_20
Toán cho các nhà kinh tế 1(114)_41
Toán cho các nhà kinh tế 1(114)_49

 CHÚ Ý:  TẤT CẢ CÁC LỚP HỌC PHẦN KHÁC CỦA K56 VẪN GIỮ NGUYÊN LỊCH GIẢNG DẠY TỪ 15/09/2014 NHƯ ĐÃ THÔNG BÁO TRƯỚC ĐÂY


Bản thời khóa biểu mới nhất trong file đính kèm
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 97

Lượt truy cập: 94217